Ontwikkelingen in het STAP-budget en het platform Leeroverzicht

Het STAP-budget en Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Het kabinet wil de leer- en ontwikkelcultuur in Nederland versterken om zo een bijdrage te leveren aan een goed werkende, toekomstbestendige arbeidsmarkt waarin het vanzelfsprekend is dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen. Het ministerie van SZW heeft in de beleidslijnen voor een Leven Lang Ontwikkelen ook adviezen voor het STAP-budget opgenomen. De basis van de regeling staat, maar het is een lerende regeling. Door monitoring, analyse en evaluatie wordt de doorontwikkeling van het STAP-budget mogelijk.

Meer STAP-budget beschikbaar voor specifieke doelgroep

In 2022 zijn er tot nu toe 4 tijdvakken geweest om het STAP-budget aan te vragen. De doelgroep is iedereen tussen 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd met een band met de arbeidsmarkt. Het beschikbare budget was ieder tijdvak binnen enkele dagen op. Het STAP-budget gaat uit van eigen regie van mensen op de besteding van de middelen voor arbeidsmarktrelevante scholing. Per individu bedraagt het budget maximaal € 1.000 per jaar. Het bereik en het gebruik van het STAP-budget worden nauwgezet gevolgd zodat de opzet van het STAP-budget waar wenselijk verder kan worden aangescherpt.

Uit analyse is een grote urgentie gebleken bij groepen die nu minder deelnemen aan LLO-activiteiten en vaak een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt. Om middelen snel voor deze groepen beschikbaar te stellen, wil het kabinet het STAP-budget benutten. Op deze manier wordt gebruik gemaakt van een bestaande regeling zonder een nieuwe te hoeven maken. In 2023 zal daarom het eerste deel van de extra middelen via het STAP-budget beschikbaar komen voor een specifieke doelgroep. Het betreft de doelgroep met minder initieel onderwijs afgebakend tot maximaal mbo-4 diploma. 

STAP-ontwikkeladviezen

In 2022 is gestart met STAP-ontwikkeladviezen voor praktisch geschoolden met een hoogstgenoten opleiding op mbo-2 niveau. Het doel hiervan is het bieden van ondersteuning bij de oriëntatie van de eigen ontwikkeling door middel van kosteloos ontwikkeladvies. Dit kosteloos ontwikkeladvies helpt bij het maken van een keuze voor scholing en het aanvragen van het STAP-budget. In 2022 zijn nog niet alle beschikbare adviestrajecten aangevraagd. In 2023 zijn pilots voorgesteld om de bereikbaarheid en effectiviteit van de ontwikkeladviezen te verbeteren.

Platform Leeroverzicht

De overheid heeft in oktober 2022 de eerste versie van het digitale leeroverzicht voor het grote publiek toegankelijk gemaakt. In het najaar zullen de mogelijkheden die het platform biedt, worden uitgebreid. Met dit leeroverzicht kan iedereen betrouwbare en actuele informatie vinden over publieke en private opleidingen als ook financieringsmogelijkheden. Zowel lange opleidingen om een vak of beroep te leren als korte cursussen om een bepaalde vaardigheid te leren, zijn nu te vinden op 1 plek. Ook de vele regelingen en subsidies die Nederland heeft, zoals bijvoorbeeld het STAP-budget, zijn op dit platform te vinden. Het Leeroverzicht van opleidingen en financiële regelingen is een initiatief van het Ministerie OCW in samenwerking met het Ministerie SZW en sociale partners en onderwijskoepels. 

De opleiding en cursussen van de Dutch Marketing Academy voldoen aan de criteria die overheid voor het STAP-budget heeft opgesteld. Hier vind je alle informatie over onze cursussen en het STAP-budget.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Dit is misschien ook interessant

Online marketing

Waarom een Online Marketing Opleiding essentieel is voor MKB ondernemers

Nieuws

Samenwerking Members’ Benefits

SEO

Google EEAT wordt in SEO land steeds belangrijker

SEO

Chat GPT en SEO

Social media

Wat is de Magic Studio van Canva?

Google marketing

Zoekwoordanalyse en het belang van de juiste keywords voor een betere Google ranking